name Tên phim Doanh thu 1 Vé 2 Suất chiếu 3 Điều Ước Điều Ước 5.268.152.499 5.268.152.499 50.484 50.484 2.767 2.767 Chiếm Đoạt Chiếm Đoạt 5.166.927.446 5.166.927.446 57.040 57.040 3.488 3.488 Yêu Lại Vợ Ngầu Yêu Lại Vợ Ngầu 5.148.368.009 5.148.368.009 52.355 52.355 2.475 2.475 Những Kỷ Nguyên Của Taylor Swift Những Kỷ Nguyên CủaRead More

Phân tích timeline trong TENET

Bài viết có spoiler toàn bộ nội dung của Tenet. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, đọc spoiler sẽ giúp bạn đỡ đau não hơn khi xem phim. Các bạn nếu chưa xem, vui lòng cân nhắc đọc tiếp. Nội dung bài viết được tự viết +vẽ trong một buổi sáng thứ bảy rảnhRead More

Mở bán trước Endgame

Avengers: Endgame là một tác phẩm điện ảnh vô cùng đặc biệt trong việc thống kê doanh số phòng vé. Thời điểm đầu tháng tư, khi Endgame mở bán trước trên toàn thế giới, chúng tôi đã lo lắng khi nghe những thông tin về việc website cụm rạp bị quá tải khi đặt vé,Read More

Vietnamese Box Office (8/3 – 10/3)

Captain Marvel: 45.039.490.000 VND (5.088.000.000 VND from Thursday opening) Screen: updating.  To date: 50.116.900.000 VND Release date: 8 Mar 2019 Furie: 9.120.835.000 VND Screen: updating To date: 106.389.300.000 VND Release date: 22 Feb 2019 The Happiness of a Mother: 2.649.005.000 VND Screen: updating To date: 2.649.005.000 VND Release date: 8 Mar 2019 The Perfect Wedding: 1.768.030.000 VNDRead More

Đăng nhập

Đăng Ký

Mật khẩu sẽ được gửi tới địa chỉ e-mail của bạn.

Lấy lại mật khẩu