Raya và Rồng Thần Cuối Cùng – Bộ phim Disney đầu tiên xịt tại phòng vé Việt Nam?

Cập nhật bài viết: 18h30 chiều nay, mình nhận được cuộc gọi từ nhà rạp CGV, họ update lý do riêng cụp rạp CGV chưa mở bán vé Raya là do họ chờ giấy phép phổ biến phim. Đây là một lý do hợp lý, do vậy mình cũng xin phép ghi nhận thông tinRead More