Pháp Sư Mù

  • 120 phút
  • C18
  • 08-11-2019 (Việt Nam)
Doanh số

23,538,135,000₫

Số suất chiếu

9,933

Số vé bán ra

300,885

Storyline

Pháp Sư Mù kể lại hành trình đi tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của Tinh Lâm và vô số câu chuyện hấp dẫn xảy ra trong quá trình điều trị đôi mắt.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password