Những Cánh Én Đầu Tiên

  • 48 phút
  • 2019-08-09 ()

Tổng doanh thu: 220.870.000₫

Storyline

Hàm Rồng, Thanh Hoá 1965, nơi diễn ra trận không chiến đầu tiên giữa Không quân Việt Nam và Không quân Mỹ .

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password