Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối

  • 134 phút
  • C18
  • 2019-10-31 (Mỹ)
Doanh số

32,619,285,000₫

Số suất chiếu

18,451

Số vé bán ra

380,628

Storyline

Chào mừng đến với thế giới hậu Ngày Phán Xét.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password