After She Wakes

  • 91 phút
  • 2020-05-15 ()
Doanh số

683,491,000₫

Suất chiếu

888,888

Số vé bán ra

888,888

Tỷ lệ lấp đầy

0.00%

Xem thêm thông tin với gói Cao Cấp của Box Office Vietnam

Thông tin chi tiết về số suất chiếu, số vé bán được, tỷ lệ lấp đầy. Biểu đồ nhiệt theo giờ trong ngày, xếp hạng thứ tự các phim. Lựa chọn thời gian thống kê. Biểu đồ vùng miền lãnh thổ Việt Nam, dữ liệu thô chi tiết từng suất chiếu ... tất cả đều có trong gói Cao Cấp của BOVN.
Để giúp các bạn hiểu rõ về chức năng premium, chúng tôi đã mở tính năng premium demo trên một số bộ phim đang được phát hành trong tuần này để moị người trải nghiệm tính năng trước khi ra quyết định đăng ký.
Các phim được mở tính năng premium trong tuần này

Storyline

After tragic death of her baby son, a narcoleptic mother with young daughter suffers from terrifying sleep disruptions as they try to deal with ongoing pain and grief. They begin experiencing different episodes of parasomnia including night terrors and sleep paralysis, leaving them unable to move and only able to witness horrific visions. These nightmares become too disturbing as they create a rift in their own realities causing the mother to believe someone or something is watching her sleep every night. Soon the terrifying visions from their dreams begin to manifest into a sinister reality, leaving the mother vulnerable.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password