Doanh thu cuối tuần từ 10/10 – 16/10

Với sức hút từ Tom Hanks, Hỏa Ngục nhanh chóng chiếm vị trí dẫn đầu trên toàn bộ hệ thống rạp chiếu toàn quốc. Theo sau Hỏa Ngục là Sài Gòn Anh Yêu Em, Tam Giác Vàng và Kế Toán.
wpDataTable with provided ID not found!