Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp

  • 99 phút
  • C18
  • 2019-10-25 (Mỹ)
Doanh số

8,394,525,000₫

Số suất chiếu

7,934

Số vé bán ra

106,579

Storyline

Cả nhóm phải đối mặt với 1 loại thây ma đã tiến hóa – to xác hơn, khỏe hơn và chạy nhanh hơn và chúng thích đi săn theo bầy.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password