Trùm, Cớm và Ác Quỷ

  • phút
  • 2019-05-31 ()
n/A / 10

Tổng doanh thu: 1.603.500.000₫

Storyline

Trùm, Cớm và Ác Quỷ sẽ là cuộc đi săn của người tạo ra luật – Cớm, kẻ chuyên phá luật – gã Trùm – trước kẻ giết người hàng loạt mà họ gọi là Ác Quỷ.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password