Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh

  • 127 phút
  • 2019-05-15 ()
n/A / 10

Tổng doanh thu: 39.059.715.000₫

Storyline

John Wick đang bị săn đuổi bởi một Hợp đồng Mở với giá trị tiền thưởng $14 triệu cho mạng sống của mình khắp thế giới, và bởi vì đã phá luật chơi: giết người ngay trong lãnh địa của Continental Hotel.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password