Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế

  • 110 phút
  • 2019-09-17 ()

Tổng doanh thu: 21.113.455.000₫

Storyline

Từ thuở hồng hoang, tinh hoa đất trời tích tụ thành một viên nguyên châu chứa đựng năng lượng khổng lồ. Viên nguyên châu này được Nguyên Thủy Thiên Tôn tách đôi thành linh châu và ma hoàn. Ai sở hữu ma hoàn sẽ biến thành Ma Vương, còn người sở hữu linh châu sẽ trở thành anh hùng cứu thế.

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password