Đội Chống Tham Nhũng

  • 96 phút
  • 2019-07-12 ()

Tổng doanh thu: 6.832.990.000₫

Storyline

Một cuộc điều tra đã được bắt đầu để tìm ra danh tính gã cảnh sát nhận hối lộ trong tù. Lục Chí Liêm giả làm phạm nhân để tiếp cận và tìm chứng cứ từ Tào Nguyên Nguyên – thiếu gia ăn chơi khét tiếng đang bị giam giữ. Trong khoảng thời gian này, Lục Chí Liêm còn phải đối mặt với những kẻ từng bị anh vạch tội bỏ tù trước đây…

Sign in

Sign Up

A password will be e-mailed to you.

Forgotten Password