Doanh thu cuốn tuần vừa rồi

Tổng doanh thu

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Bào Thai Quỷ 31.485.000
Đại Chiến Thành Ansi 10.250.000
Đi Tìm Phong 7.900.000
Hồ Bơi Tử Thần 128.040.000
Johnny English: Tái Xuất Giang Hồ 6.760.000
Kẻ Không Ngủ 778.250.000
Lời Nhắn Của Oan Hồn 3.505.000
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn 770.175.000
Người Bất Tử 2.712.885.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 731.990.000
Quý Cô Thừa Kế 2.293.900.000
Săn Lùng Quái Thú 617.460.000
Siêu Xe Đại Chiến 195.870.000
Sói Cô Độc 55.835.000
Venom 5.457.975.000
Vì Sao Vụt Sáng 1.262.475.000
Tên phimDoanh thu
∑ = 15.064.755.000


Doanh Thu Betacineplex

Tên phimDoanh thuDoanh thu BHD

Tên phimDoanh thu
Bạn Ma Phiền Toái 1.050.000
Bước Chân Đầu Tiên 36.990.000
Chân Nhỏ Bạn Ở Đâu 27.000.000
Đại Chiến Thành Ansi 7.600.000
Đi Tìm Phong 20.000.000
Hồ Bơi Tử Thần 14.410.000
Kẻ Không Ngủ 119.645.000
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn 194.705.000
Người Bất Tử 129.190.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 128.020.000
Quý Cô Thừa Kế 246.425.000
Săn Lùng Quái Thú 112.295.000
Siêu Xe Đại Chiến 9.730.000
Sói Cô Độc 0
Venom 555.410.000
Vì Sao Vụt Sáng 96.085.000


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
7 Ngày Yêu 369.525.000
Bạn Ma Phiền Toái 385.425.000
CoCo 2.816.795.000
Kẻ Không Ngủ 603.465.000
Người Bất Tử 391.630.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 211.195.000
Quý Cô Thừa Kế 1.312.155.000
Săn Lùng Quái Thú 142.595.000
Siêu Xe Đại Chiến 161.300.000


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu
Bạn Ma Phiền Toái 4.860.000
Bào Thai Quỷ 7.915.000
Bước Chân Đầu Tiên 65.075.000
Chân Nhỏ Bạn Ở Đâu 41.190.000
Hồ Bơi Tử Thần 54.235.000
Johnny English: Tái Xuất Giang Hồ 6.600.000
Kẻ Không Ngủ 546.465.000
Người Bất Tử 388.575.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 173.210.000
Quý Cô Thừa Kế 690.615.000
Săn Lùng Quái Thú 43.020.000
Siêu Xe Đại Chiến 25.070.000
Venom 1.254.265.000
Vì Sao Vụt Sáng 9.860.000


Doanh thu ngày hiện tại

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Bào Thai Quỷ 0
Đại Chiến Thành Ansi 0
Đi Tìm Phong 0
Hồ Bơi Tử Thần 0
Kẻ Không Ngủ 0
Lời Nhắn Của Oan Hồn 0
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn 285.000
Người Bất Tử 0
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 0
Quý Cô Thừa Kế 555.000
Săn Lùng Quái Thú 75.000
Siêu Xe Đại Chiến 135.000
Sói Cô Độc 0
Venom 190.000
Vì Sao Vụt Sáng 0
Tên phimDoanh thu
∑ = 1.240.000


Doanh Thu Betacineplex

Tên phimDoanh thu


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu
Bạn Ma Phiền Toái 0
Bào Thai Quỷ 0
Bước Chân Đầu Tiên 200.000
Chân Nhỏ Bạn Ở Đâu 200.000
Hồ Bơi Tử Thần 250.000
Johnny English: Tái Xuất Giang Hồ 0
Kẻ Không Ngủ 6.275.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 3.795.000
Quý Cô Thừa Kế 11.365.000
Săn Lùng Quái Thú 300.000
Siêu Xe Đại Chiến 100.000
Venom 17.825.000
Vì Sao Vụt Sáng 1.210.000Doanh thu BHD

Tên phimDoanh thu
Bước Chân Đầu Tiên 930.000
Chân Nhỏ Bạn Ở Đâu 0
Đại Chiến Thành Ansi 0
Đi Tìm Phong 0
Hồ Bơi Tử Thần 0
Kẻ Không Ngủ 1.195.000
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn 520.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 610.000
Quý Cô Thừa Kế 520.000
Săn Lùng Quái Thú 1.120.000
Siêu Xe Đại Chiến 0
Sói Cô Độc 0
Venom 1.490.000
Vì Sao Vụt Sáng 1.760.000


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
7 Ngày Yêu 4.310.000
Bạn Ma Phiền Toái 0
CoCo 7.350.000
Kẻ Không Ngủ 6.290.000
Phút Kinh Hoàng Tại El Royale 55.000
Quý Cô Thừa Kế 0
Săn Lùng Quái Thú 0
Siêu Xe Đại Chiến 0