Doanh thu cuốn tuần vừa rồi

Tổng doanh thu

Tên phimEARNING
Án Mạng Liên Hoàn 273.482.000
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 876.412.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 1.571.981.000
Cuộc Gọi Bạc Tỷ 4.626.000
Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ 160.000
Điều Kỳ Diệu 232.127.000
Ferdinand Phiêu Lưu Ký 41.055.000
Hỏa Tháp 12.540.000
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 695.924.000
Khi Con Là Nhà 84.499.000
Lôi Báo 15.675.000
Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy 333.880.000
Ngày Đẫm Máu: Xác Sống Trỗi Dậy 2.610.000
Ngày Mai Mai Cưới 19.020.000
Ở Đây Có Nắng 772.837.000
Paddington 2 2.858.676.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 5.457.160.000
Star Wars: Jedi Cuối Cùng 940.000
Sự Nội Loạn Hoàn Hảo 3 41.128.000
Thiên Tài Bất Hảo 2.100.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 2.860.601.000
Tội Ác Bẩm Sinh 10.430.000
Tôn Ngộ Không Đại Náo New York 7.760.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 1.430.189.000
Yêu Miêu Truyện 645.520.000


Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Án Mạng Liên Hoàn 273.482.000
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 791.242.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 348.551.000
Cuộc Gọi Bạc Tỷ 2.851.000
Điều Kỳ Diệu 232.127.000
Ferdinand Phiêu Lưu Ký 41.055.000
Hỏa Tháp 10.560.000
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 394.459.000
Khi Con Là Nhà 16.709.000
Lôi Báo 15.675.000
Ngày Đẫm Máu: Xác Sống Trỗi Dậy 2.610.000
Ở Đây Có Nắng 238.387.000
Paddington 2 1.588.861.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 2.520.085.000
Star Wars: Jedi Cuối Cùng 940.000
Sự Nội Loạn Hoàn Hảo 3 41.128.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 1.420.266.000
Tôn Ngộ Không Đại Náo New York 7.760.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 1.239.194.000
Yêu Miêu Truyện 392.150.000
Tên phimDoanh thu
∑ = 9.578.092.000


Doanh Thu Platinum

Tên phimDoanh thuDoanh thu BHD

Tên phimDoanh thu
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 15.905.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 66.650.000
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 136.270.000
Khi Con Là Nhà 44.415.000
Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy 117.565.000
Ở Đây Có Nắng 115.745.000
Paddington 2 190.070.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 340.370.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 132.565.000
Tội Ác Bẩm Sinh 10.430.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 83.570.000
Yêu Miêu Truyện 25.040.000


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 1.021.695.000
Ở Đây Có Nắng 296.525.000
Paddington 2 738.485.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 1.684.625.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 1.185.315.000
Yêu Miêu Truyện 185.085.000


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 69.265.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 135.085.000
Cuộc Gọi Bạc Tỷ 1.775.000
Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ 160.000
Hỏa Tháp 1.980.000
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 165.195.000
Khi Con Là Nhà 23.375.000
Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy 216.315.000
Ngày Mai Mai Cưới 19.020.000
Ở Đây Có Nắng 122.180.000
Paddington 2 563.900.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 912.080.000
Thiên Tài Bất Hảo 2.100.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 122.455.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 107.425.000
Yêu Miêu Truyện 43.245.000


Doanh thu ngày hiện tại

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Án Mạng Liên Hoàn 16.499.000
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 61.128.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 29.491.000
Cuộc Gọi Bạc Tỷ 190.000
Điều Kỳ Diệu 29.760.000
Ferdinand Phiêu Lưu Ký 2.895.000
Hỏa Tháp 450.000
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 44.038.000
Khi Con Là Nhà 1.666.000
Lôi Báo 0
Ngày Đẫm Máu: Xác Sống Trỗi Dậy 0
Ở Đây Có Nắng 17.618.000
Paddington 2 111.594.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 152.427.000
Star Wars: Jedi Cuối Cùng 600.000
Sự Nội Loạn Hoàn Hảo 3 3.458.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 96.295.000
Tôn Ngộ Không Đại Náo New York 810.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 77.498.000
Yêu Miêu Truyện 28.414.000
Tên phimDoanh thu
∑ = 674.831.000


Doanh Thu Platinum

Tên phimDoanh thu


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 6.120.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 18.020.000
Cuộc Gọi Bạc Tỷ 220.000
Cuộc Phiêu Lưu Của Quả Lê Khổng Lồ 0
Hỏa Tháp 0
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 15.145.000
Khi Con Là Nhà 1.360.000
Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy 10.510.000
Ngày Mai Mai Cưới 1.500.000
Ở Đây Có Nắng 10.575.000
Paddington 2 33.265.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 52.250.000
Thiên Tài Bất Hảo 0
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 9.870.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 5.275.000
Yêu Miêu Truyện 1.030.000Doanh thu BHD

Tên phimDoanh thu
Bậc Thầy Của Những Ước Mơ 1.570.000
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 2.855.000
Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo 11.960.000
Khi Con Là Nhà 3.860.000
Lời Nguyền Búp Bê Ma Phù Thủy 6.470.000
Ở Đây Có Nắng 7.760.000
Paddington 2 11.615.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 18.130.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 8.585.000
Tội Ác Bẩm Sinh 770.000
Vụ Bắt Cóc Triệu Đô 8.015.000
Yêu Miêu Truyện 1.085.000


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ 37.030.000
Ở Đây Có Nắng 43.335.000
Paddington 2 25.780.000
Quỷ Quyệt 4: Chìa Khóa Quỷ Dữ 132.060.000
Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới 38.780.000
Yêu Miêu Truyện 15.950.000