Doanh thu cuốn tuần vừa rồi

Tổng doanh thu

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô 0
Gia Đình Siêu Nhân 2 21.550.000
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng 174.525.000
Lộ Mặt 810.000
Người Kiến và Chiến Binh Ong 109.090.000
Ông Anh Trời Đánh 16.085.000
Tên phimDoanh thu
∑ = 322.060.000


Doanh Thu Betacineplex

Tên phimDoanh thuDoanh thu BHD

Tên phimDoanh thu
Chiến Binh Mexico 20.520.000
Gia Đình Siêu Nhân 2 8.165.000
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng 811.500.000
Người Kiến và Chiến Binh Ong 371.965.000
Ông Anh Trời Đánh 44.960.000


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
Người Kiến và Chiến Binh Ong 1.713.845.000
Ông Anh Trời Đánh 47.675.000
Thanh Xuân Ơi, Chào Em 4.840.000


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu
Chiến Binh Mexico 9.350.000
Gia Đình Siêu Nhân 2 24.035.000
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục 2.335.000
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng 1.877.280.000
Lộ Mặt 30.330.000
Người Kiến và Chiến Binh Ong 794.240.000
Ông Anh Trời Đánh 162.050.000


Doanh thu ngày hiện tại

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô 0
Gia Đình Siêu Nhân 2 0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng 0
Lộ Mặt 0
Người Kiến và Chiến Binh Ong 0
Ông Anh Trời Đánh 0
Tên phimDoanh thu


Doanh Thu Betacineplex

Tên phimDoanh thu


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu
Chiến Binh Mexico 0
Gia Đình Siêu Nhân 2 180.000
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục 0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng 930.000
Lộ Mặt 0
Người Kiến và Chiến Binh Ong 0
Ông Anh Trời Đánh 0Doanh thu BHD

Tên phimDoanh thu
Chiến Binh Mexico 0
Gia Đình Siêu Nhân 2 0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng 0
Người Kiến và Chiến Binh Ong 180.000
Ông Anh Trời Đánh 0


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
Người Kiến và Chiến Binh Ong 0
Ông Anh Trời Đánh 0