Doanh thu cuốn tuần vừa rồi

Tổng doanh thu

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Bán Kính Tử Thần 221.504.000
Biệt Đội Săn Cương Thi 952.000
Breathe  2.297.195.000
Chơi Thì Chịu 489.722.000
Kẻ Ngoại Tộc 7.875.000
Kẻ Trộm Chó 300.000
Không Lối Thoát Hiểm 46.677.000
Kingsman : Tổ Chức Hoàng Kim 3.300.000
Oan Gia Đổi Mệnh 568.322.000
Pony Bé Nhỏ 974.705.000
Sát Thủ Vô Hình 212.565.000
Siêu Bão Địa Cầu 3.836.473.000
Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ 611.226.000
Tội Phạm Nhân Bản 2049 2.346.262.000
Vincent Thương Mến 27.970.000
Xác Chết Đêm Trăng 95.000
Tên phimDoanh thu
∑ = 11.645.143.000


Doanh Thu Platinum

Tên phimDoanh thuDoanh thu BHD

Tên phimDoanh thu


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
Bán Kính Tử Thần 404.595.000
Breathe  435.865.000
Chơi Thì Chịu 781.720.000
Định Nghĩa Tình Yêu 19.270.000
Kẻ Trộm Chó 4.710.000
Oan Gia Đổi Mệnh 347.055.000
Pony Bé Nhỏ 307.315.000
Sát Thủ Vô Hình 10.170.000
Siêu Bão Địa Cầu 1.198.205.000
Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ 69.825.000
Tội Phạm Nhân Bản 2049 764.385.000


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thu


Doanh thu ngày hiện tại

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu
Bán Kính Tử Thần 294.000
Biệt Đội Săn Cương Thi 0
Breathe  2.074.000
Chơi Thì Chịu 135.000
Kẻ Ngoại Tộc 0
Kẻ Trộm Chó 0
Không Lối Thoát Hiểm 0
Kingsman : Tổ Chức Hoàng Kim 0
Oan Gia Đổi Mệnh 266.000
Pony Bé Nhỏ 184.000
Sát Thủ Vô Hình 140.000
Siêu Bão Địa Cầu 340.000
Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ 0
Tội Phạm Nhân Bản 2049 185.000
Vincent Thương Mến 0
Xác Chết Đêm Trăng 0
Tên phimDoanh thu
∑ = 3.618.000


Doanh Thu Platinum

Tên phimDoanh thu


Doanh thu Galaxy

Tên phimDoanh thuDoanh thu BHD

Tên phimDoanh thu


Doanh Thu Lotte

Tên phimDoanh thu
Bán Kính Tử Thần 785.000
Breathe  610.000
Chơi Thì Chịu 100.000
Định Nghĩa Tình Yêu 0
Kẻ Trộm Chó 0
Oan Gia Đổi Mệnh 375.000
Pony Bé Nhỏ 725.000
Sát Thủ Vô Hình 0
Siêu Bão Địa Cầu 975.000
Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ 0
Tội Phạm Nhân Bản 2049 720.000