Bạn Gái Tôi là sếp được Galaxy push mạnh mẽ

Với vị trí thống lĩnh thị phần phòng chiếu như hiện nay, thường bảng xếp hàng của CGV hàng tuần cũng phản ảnh đúng thứ tự trên toàn bộ dữ liệu mà BO VN thống kê được.

Tuy nhiên, sau khi CGV công bố bảng xếp hàng tuần này, thì đã có chút chênh lệch nhỏ với bảng xếp hạng tổng. Đầu tiên, hãy xem công bố bảng xếp hạng của CGV:

Đối chiếu qua với bảng số liệu do BO VN tổng hợp của CGV để có thêm cái nhìn chi tiết

Doanh thu CGV

Tên phimDoanh thu


So sánh với bảng xếp hạng tổng từ các rạp chiếu:

Tổng doanh thu

Tên phimEARNING


Có thể thấy, Bạn gái tôi là sếp mặc dù chỉ chỉ đứng thứ 3 về doanh thu ở CGV, và chênh lệch so với The Wall là rất ít, nhưng khi quan sát bảng tổng sắp tổng, Bạn Gái Tôi là sếp đã vươn lên vị trí thứ 2 với doanh số hơn The Wall khoảng 1,2 tỷ đồng. Để có được điều này, Bạn Gái Tôi được hỗ trợ rất lớn từ cụm rạp Galaxy (đứng đầu về doanh số của cụm rạp này).